Câu hỏi thường gặp

1. Cardano là gì?

Cardano là nền tảng blockchain được sử dụng để xây dựng và chạy các hợp đồng Marlowe. Đây là một chuỗi khối bằng chứng cổ phần (Proof of Stake - PoS) thế hệ thứ ba được phát triển bởi IOHK - công ty đầu tiên phát triển từ triết lý khoa học và phương pháp tiếp cận dựa trên nghiên cứu. Cardano hoàn toàn phi tập trung và là chuỗi chính của đồng tiền mã hóa gốc ADA.

2. Hợp đồng thông minh là gì?

Hợp đồng thông minh là một thỏa thuận kỹ thuật số theo dõi, xác minh và thực hiện các giao dịch ràng buộc của một hợp đồng giữa các bên khác nhau. Các giao dịch là một phần của hợp đồng được tự động thực hiện khi đáp ứng các điều kiện xác định trước. Các hợp đồng này thực hiện tự động, đáng tin cậy và không yêu cầu hành động hoặc sự hiện diện của bên thứ ba, có nghĩa là chúng vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm chi phí. Điều quan trọng là chúng không thể thay đổi, có thể dễ dàng phân phối và chống giả mạo, cũng như an toàn do được mã hóa.

Last updated